Archive For The “Satranç Hakkında” Category

Umut Sayman, Olimpiya Dünyası 2014 – Beyaz oynar dört hamlede mat eder

By |

Umut SAYMAN (Türkiye)
Olimpiya Dünyası (Azerbaycan), 2015

[fen]8/2N1R3/2k5/2P5/3P4/1K6/8/8 w - - 0 1[/fen]

#4            Beyaz oynar dört hamlede mat eder            5+1

Umut Sayman’ın çok hamlede mat kurgulama konusundaki ilk çalışması başarı ile sonuçlanarak Azerbaycan’ın Olimpiya Dünyası gazetesinde yayınlandı.

Rex Solus, ideal mat ve model mat temalarının şık bir anahtar hamleyle harmanlandığı problem aynı zamanda bir minyatür olma özelliğine de sahip.

Read more »

Umut Sayman, e4 e5, 2015

By |

Umut Sayman (Manisa / Türkiye)
e4 e5 magazine – 32 (Romanya),  2015

[fen]1k6/1P3p2/1Kp2rn1/p3N1N1/8/7b/8/6R1 w - - 0 1[/fen]

#2            Beyaz oynar iki hamlede mat eder            5+7

Roman satranç dergisi e4 e5 magazine, 32.sayısında Türk Kurgucu Umut SAYMAN’ın bir kurgumatına yer vermiştir.

Meredith formundaki kurgu siyah taşların yolunun kesmesini konu alan Novotny-Grimshaw temasıyla hazırlanmış ve şık bir anahtar hamle ile harmanlanmıştır.

Read more »

Umut Sayman Pat a Mat 2015

By |

Umut Sayman (Manisa / Turecko)
Pat A Mat – 92 (Slovenya), 2015

[fen]8/2R5/3pp3/1p1B2K1/1p1kN3/1P4Q1/8/8 w - - 0 1[/fen]

#2            Beyaz oynar iki hamlede mat eder            6+5

Slovenya’nın 31 yıllık köklü kurgu dergisi Pat a Mat’ın 92. sayısında Türk Kurgucu Umut Sayman‘ın bir kurgu matı yayınlandı.

Sayman Zagarıuyko ve Salazar temalarıyla harmanladığı meredith çalışmasını şu sözlerle anlatıyor:

Read more »

Yüzüm kızardı mı?

By |

Amerikan satranç ustası Arthur W. Dake, Nisan 1937 tarihinde Milwaukee’de gerçekleşmiş olduğu simultane gösteride inanılmaz bir şekilde kaybetmişti. Dake mat olduktan sonra “Yüzüm kızardı mı? diye sorar.

Read more »

Dördüncü Murat’ın Ölümüne Neden Olan Oyun

By |

İçkiyi ve afyonu yasaklamasıyla ünlü Dördüncü Murat, Hekimbaşı Emir Çelebi ile satranç oynamayı çok severdi. Afyon bağımlısı olan Hekimbaşı’nın padişah ile arasını bozmak isteyen meslektaşları Emir Çelebi’yi Dördüncü Murat’a ihbar ettiler.

Read more »

Satranç, Tarihin Akışını Değiştiriyor

By |

Satranç hakkında yazılmış en eski kitaplardan biri Şemsettin Muhammed İbni Mahmut Amulî‘nin Nefais-el Fünun Fi Arayis el-uyun‘dur. Yazar satrancın tarifini şöyle yapar: Satranç, oyunların şahı, şahların oyunudur. Bu kitaptaki hikayelerden birini özetleyelim.

Read more »

Biri Parmağını Ağzıma Koyarsa

By |

Steinitz çok nüktedan bir insan olduğundan satranç gibi şakacılığı da hayatının sonuna kadar elden bırakmamıştır. İşte bunu gösteren küçük bir hikâye.

Read more »

Steinitz’le Oynamak Mecburiyetindedirler

By |

Mühim turnuvalardan birine iştirâk ettiğinde organizatörlerden biri, Steinitz’e “turnuvada diğer oyunculara nazaran ne gibi avantajları olduğunu” sorar. Biran düşünen Steinitz şöyle cevap verir

Read more »

Viyanalı Banker Gustave Epstein, Steinitz’e karşı

By |

Birçok meşhur satranç üstatları, henüz iyice tanınmadan “cüz’i miktarlar” için satranç oynamak mecburiyetinde kalmışlardır. Dünya şampiyonlarından Steinitz de buna istisna olmamıştır. Kendisinin en iyi müşterilerinden biri Viyana’lı bir banker olan Gustave Epstein’di. Banker Steinitz’le oynayabilmek için hiçbir fedakâlıktan kaçınmıyordu.

Read more »

Tehdit onun gerçekleşmesinden çok daha tehlikelidir

By |

Modern satranca büyük katkıları olan ve abartılı olduğu kadar hassas bir mizaca sahip olan Aaron Nimzoviç, bir turnuvaya sadece bir şartla katılacağını beyan eder; maç esnasında sigara içilmezde. Bogoljubov, Nimzoviç’le olan maçı esnasında masaya geldiğinde masanın üstüne kocaman bir sigara koydu. Nimzoviç’in benzi attı ve masadan ayrılarak turnuva organizasyonuna durumu bildirmek için gitti. Organizasyon “fakat…

Read more »