Matematik/Trigonometri

Güncel Forumlar Bilim Matematik/Trigonometri

3 yanıt dizini görüntüleniyor
 • Yazar
  Yazılar
  • #1451
   Deniz Arslan
   Katılımcı

   1°=1′ 1 derece 1 dakikaya eşittir. π=180°
   Radyan: Bir çemberde yarıçap uzunluğundaki bir yayı gören merkez açının ölçüsüne 1 radyan denir.
   üçgen
   sinA=cosC=a/b________cosA=sinC=c/b_________tanA=cotC=a/c________tanC=cotA=c/a

   işaretler

   Örnek:
   a) 3π/4 radyan kaç dercedir?
   π=180° ise 3.180/4=135 olarak bulunur.
   b) 330° kaç radyandır?
   330/180 ‘i 30 ile sadeleştirdiğimizde sonucu 11π/6 olarak buluruz.
   Örnek:

   α=45° 23′ ve ß=20° 46′ olmak üzere
   a) α+ß kaç derce, kaç dakikadır?
   45° 23′
   20° 46′ (69’=60’+9’= 1°+9′)
   +________
   65° 69’= 66° 9′ olur.

   b) α-ß kaç derece kaç dakikadır?
   45° 23′
   20° 46′
   -______
   (23′ den 46′ çıkmaz. 45° den 1°=60′ alıp 23′ ya ilave edersek)
   44° 83′
   20° 46′
   -_______
   24° 37′ olur.

   Örnek:

   a) 46° 18′ lık açı kaç dakikadır?

   46°=46.60’=2760′ olduğundan; 2760’+18’=2778 olur.

   b)2613′ lık açı kaç derece kaç dakikadır?

   2613/80=43 (bölme işleminin kalanı 33’tür) O halde; 2613’=43°33′ olur.

   Örnek:
   Esas ölçü bulma:
   a)7446° b)-1812° c)21π/4 d)-17π/3
   a.7446/360=20 (kalan 246) > 246° dir.
   b.-1812/360=-6 (kalan 348) > 348° dir.
   c.21/8=2 (kalan 5) [21π/4 ün içinden 2π ve katlarını atmak için payı paydanın 2 katına böleriz. yani yaptığımız; 21π/4=(2.8+5/4)π= 4π+5π/4 > esas ölçü (kalan) 5π/4 tür.*
   d.-17/6=-3 (kalan 1) esas ölçü > π/3 tür.*
   * c ve d soruları için yaptığımız kısaca; aπ/b ise ve a/2b=x olursa, cevabı xπ/b olarak buluruz.

   Değer Aralıkları:
   Örnek:

   a) A=4sinx-3 olmak üzere A hangi aralıkta değer alır?
   **-1 ≤ sinx ≤ 1 dir. (kosünüs için de geçerlidir. Ancak tanjant ve kotanjant için değil!)
   Buna göre adım adım gidelim; -4 ≤ 4sinx ≤ 4
   -7 ≤ 4sinx-3 ≤ 1 yani; -7 ≤ A ≤ 1 olur.
   b) A=2cosx-3siny olmak üzere değer aralığını bulunuz.
   -2 ≤ 2cosx ≤ 2
   -3 ≤ -3siny ≤ 3
   +______________
   -5 ≤ 2cosx-3siny ≤ 5 yani; [-5,5] cevaptır.

   ­­

  • #1455
   Deniz Arslan
   Katılımcı

   Örnek:
   a. 2sinx-cosx/3cosx+sinx= 1/3 olduğuna göre tanx kaçtır?

   İçler dışlar çarpımı yapılırsa; 6sinx-3cosx = 3cosx+sinx → sinx/cosx = 6/5 → tanx = 6/5

   b. tanx-cotx= 1/√2 olduğuna göre tan²x+cot²x kaçtır?

   (tanx-cotx)²= (1/√2)² → tan²x+cot²x-2tanx.cotx= 1/2 → tan²x+cot²-2= 1/2 → tan²x+cot²= 2+1/2= 5/2

   Örnek:

   a. α ∈ (0, π/2) olmak üzere, cosα= 3/5 ise sinα, tanα ve cotα nın eşitini bulunuz.

   3-4-5 üçgeni

   cosα= 3/5 değerini dik üçgene aktarırsak α açısının karşı kenarı da 4 br olur. O halde
   sinα= 4/5
   tanα= 4/3
   cotα= 3/4 bulunur.

   Örnek:

   sin²40°+sin²50°+tan20°.tan70° ifadesinin eşitini bulunuz.

   **Birbirini 90° ye tamamlayan iki açıdan birinin sinüsü diğerinin kosünüsüne, birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşit olduğundan,
   sin50°= cos40°, tan70°= cot20 dir.
   Bu değerler verilen ifade yerine yazılırsa
   sin²40°+cos²40° + tan20°.cot20°
   ↓ ↓
   1 + 1 = 2 olur.

   Örnek:

   a= sin140°, b= cos200°, c= tan300°, d= cot242° olduğuna göre a, b, c ve d nin işaretlerini tespit ediniz.

   **HATIRLATMA: En baştaki resimdeki x y koordinatlarındaki daireyi hatırlayalım. üst sağ 1., üst sol 2., alt sol 3. ve alt sağ 4. bölge olarak adlandırılır. Buna göre resimde sin cos tan ve cot için bölgelere göre negatif ya da pozitif olduğu görülmektedir. Ezberlenemezse kolay hatırlanması için, “Bütün Sınıf Kara Tahtada Coşar” cümlesini aklımızdan çıkarmayalım. “Bütün” 1. bölge için, hepsinin +, “Sınıf” 2. bölge için yalnızca sinüsün +, “Kara Tahta” 3. bölge için cot ve tan ın +, “Coşar” da 4. bölge için cos un + olduğunu gösterir. Ayrıca, koordinat düzleminde y ekseninin sinüs, x ekseninin de kosünüs olduğunu — pozitif x ekseninin 0° ve 360°, pozitif y eksenin 90°, negatif x ekseninin 180°, negatif y ekseninin de 270° olduğunu– bilelim. **

   Bu bilgiler ışığında 😀 ,
   140°, 2. bölgede bir açıdır. 2. bölgede sinüs pozitif işaret alır. a= sin140° > 0
   200°, 3. bölgededir, bu bölgede kosünüs negatif işaretlidir. b= cos200° < 0
   300°, 4. bölgede. ve tanjantı negatif. c= tan300° < 0
   242°, 3. bölgede ve kotanjant 3. bölgede pozitif işaret alır. d= cot242° > 0
   a,b,c,d nin işaretleri sırası ile +, -, -, + olur.

  • #1457
   Deniz Arslan
   Katılımcı

   Hatırlatma:
   1. Bölge → x
   2. Bölge → π-x
   3. Bölge → π+x
   4. Bölge → 2π-x
   π=180°
   misal; cos240°=cos(180°+60°) → koordinat düzlemini hayal edelim; 240° 3. bölgede yer alır. ve cos için düşünecek olursak; 3. bölgede yalnız cot ve tan + (pozitif) oluyordu. Yani cos – (negatif) olur //Bütün Sınıf Kara Tahtada Coşar//
   sonuç cos240°= -cos60° olur. Bu tarz eşitlikler gerçekten önemlidir. Trigonometri sorularının bazılarında gereklidir.

   Örnek:

   Bir ABC üçgeninde
   cos(B+C)-cosA/cot(B+C)-cotA ifadesinin eşiti nedir?

   Çözüm: [^A = A açısı, ^B= B açısı.. vb.]
   m(^A)+m(^B)+ m(^C) = 180° olduğundan
   m(^B)+m(^C) = 180°-m(^A) dır.
   cos(B+C) = cos(180°-A) = -cosA
   cot(B+C) = cot(180°-A) = -cotA
   cos(B+C)-cosA/cot(B+C)-cotA = -cosA-cosA/-cotA-cotA → -2cosA/-2cotA = sinA bulunur.

   Örnek:
   sin40° = a ise cos130° nin a cinsinden değeri nedir?

   Çözüm:

   cos130° = cos(180°-50°)
   = -cos50°
   = -cos40° = -a bulunur.

   Örnek:

   a= sin40°, b= cos70° ve c= tan48° değerlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

   Çözüm:

   b= cos70°= sin20° dir.
   1. bölgede sinüs artan olduğundan
   sin20° < sin40° → b < a dır.
   48° ∈ [45°, 90°) olduğundan
   tan48° > 1 dir. O halde c en büyüktür.
   Bu durumda b < a < c bulunur.

   Örnek:

   sin(7π-α)+cos(3π/2 + α) / cos(α-π)-sin(5π/2 – α) ifadesinin eşitini bulunuz.

   Çözüm:

   sin(7π-α) = sin(π-α) = sinα
   cos(3π/2 + α) = sinα
   cos(α-π) = cos(π-α) = -cosα
   sin(5π/2 – α) = sin(π/2 – α) = cosα dır.
   Bu değerler verilen ifadede yerine yazılırsa
   sinα+sinα / -cosα-cosα = 2sinα/-2cosα = -tanα bulunur.

  • #1475
   Deniz Arslan
   Katılımcı

   yah… niye bu kadar kasıyonuz ki, gidip biraz kitap okuyun. trigonometri dinogonometri bilmem neymiş, he matematiği seviyosanız da, problem çözün kardeşim. denklem var eşitsizlikler vaaar hız soruları, orantı soruları vaaar. boş verin trigonometriyi.

3 yanıt dizini görüntüleniyor
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.